Actuele maatregelen in verband met corona

dd 06-10-2020

U zag de bui vast al hangen na de afspraken die de kerken met minister Grapperhaus maakten. Wij moeten het nog voorzichtiger gaan doen en daarom is hier binnen een week al weer een nieuwe corona update. Het zal u niet vrolijk stemmen, maar we willen geen risico’s nemen. Met de onderstaande maatregelen kloppen het gebruikersplan en het protocol erediensten op onze website tijdelijk even met de werkelijkheid. Dat nemen we maar even voor lief.

Aantal bezoekers kerkdienst

Er mogen niet meer dan 30 mensen de kerk bezoeken. De dienstdoende mensen worden daarbij niet meegerekend.

Mondkapjes

We adviseren iedereen in de kerk een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Zodra je op je plaats in de kerk zit mag het mondkapje af. Sprekers hoeven het mondkapje tijdens het spreken niet om te houden. Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Ventilatie

Tijdens de kerkdiensten moet er goed geventileerd worden. We gaan het koudere seizoen in. Het zal dus niet zo warm meer zijn in de kerk. Daarom adviseren we om de jas aan te houden in de kerk.

Stoelen

In de kerk staan vooral setjes van twee stoelen. Voor mensen die dat willen, worden een aantal losse stoelen neergezet. Als alle losse stoelen bezet zijn, mag je gewoon op een stoel van een setje van twee gaan zitten.

Er komt een bank voor de kinderen voor in de kerk komt te staan. Daar kunnen de kinderen zitten voorafgaand en na de kindernevendienst.

Zingen

We stoppen weer helemaal met zingen. Dus ook geen voorzangers meer. De gemeente blijft neuriën!

Koffie na de kerkdienst

Na afloop van de dienst drinken we geen koffie meer. Het is te koud om dat buiten te doen en binnen is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.

Andere activiteiten dan kerkdiensten

Het gebruik van de kerkzaal is nu voor alle gebruikers gemaximeerd op 30 personen.  Voor activiteiten in andere ruimtes geldt het maximum aantal aanwezigen dat is vastgesteld per zaal. Er is enige onduidelijkheid over wat de overheid als gezelschap aanmerkt in relatie tot het aantal aanwezigen per ruimte. Waar de overheid praat over gezelschappen van maximaal 4 personen, leggen we dat uit als een bij elkaar behorende groep mensen die onderling al gauw te dicht bij elkaar komen. We zien een vergadering van bijvoorbeeld 7 mensen dan ook niet als een gezelschap dat niet bij elkaar zou mogen komen, maar als een groep eenlingen die op 1,5 meter afstand van elkaar in 1 ruimte mogen vergaderen, omdat de groep kleiner is dan 30 personen.  We raden sowieso alle samenkomsten in de kerk af. Doe zoveel mogelijk digitaal waar dat kan.

Gelet op de verslechterende toestand met corona, gaan de inloopmiddagen nog niet van start op 8 oktober.

Desalniettemin: Houd moed en let op elkaar.

Namens het moderamen,
Bertus Wernsen , scriba