Adventsproject : Geef Licht

De profeet Micha, een tijdgenoot van de profeet Jesaja, leefde in een donkere tijd. Assyrische legers bedreigen zowel het Noordrijk, Israël, als het Zuidrijk, Juda.
Ondanks dat leeft de elite er vrolijk op los, ten koste van de verarmde bevolking. Micha gaat in tegen allerlei misstanden. Hij wordt daarom wel ‘onheilsprofeet’
genoemd. Maar zijn scherpe woorden zijn niet om te doden maar juist om tot verandering te brengen; om licht in de duisternis te laten schijnen

In de adventsweken lezen we uit het Bijbelboek Micha