Afscheid als voorzitter kerkrentmeesters

Deze bijdrage van de kerkrentmeesters was de laatste van mijn hand. De afgelopen zes jaren heb ik met veel plezier dit ambt mogen uitvoeren, ondersteund met een negental enthousiaste leden van het college van kerkrentmeesters. Samen hebben we vele zaken kunnen verbeteren en realiseren: de ledenadministratie is sterk verbeterd, de financiële administratie is met alle veranderingen op orde, er is een (digitaal­) archiveringsprotocol opgesteld, het beamerproject is gerealiseerd en doorontwikkeld, het systeembeheer (LRP, website, Speakap, kerkdienst­gemist) loopt op rolletjes, de verhuur is toegenomen, de actie Kerkbalans verloopt soepeler en er is veel aan (groot­) onderhoud gedaan

. En zo zijn er nog vele zaken te noemen.

Dieke, Gea, Janneke, Durk, Rudy, Bart, Rogier, Marc, Harry en Jaap! dank voor jullie inbreng en samenwerking! Ik ben trots op jullie.

Een hartelijke groet, goede en gezegende feestdagen namens de kerkrentmeesters,

Everard Post, voorzitter; Email: krm.voorzitter@pgcs.nl; Tel: 06­28 52 26 81