Afscheid ambtsdragers op 10 januari

 In de dienst van 10 januari hebben drie ambtsdragers, afscheid genomen. Henk Flim als penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Alie Roebert als voorzitter van de Pastorale Raad en Lieme Glazema als eerste scriba. In deze dienst heeft Harm Klein intrede gedaan als ouderling, vice-voorzitter van de Kerkenraad.

Mieke van der Kuip, scriba