Afscheid ambtsdragers tijdens dienst op 10 januari 2016.

Op zondag 10 januari nemen drie ambtsdragers afscheid van hun taak: Henk Flim als ouderling en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Alie Roebert als ouderling en voorzitter van de Pastorale Raad en Lieme Glazema als ouderling-scriba.De opvolgers voor het penningmeesterschap en het scribaat zijn al bekend; Het voorzitterschap van de Pastorale raad is vooralsnog vacant.

Een nijpend gebrek aan ambtsdragers bij de Pastorale raad en de Diaconie wordt voelbaar. Ook de functie van tweede voorzitter van de Kerkenraad is al een hele tijd onbezet. Wij vragen u om te overwegen zitting te nemen in de Kerkenraad en aan te geven dat u hierover wel met de vacaturecommissie in gesprek wilt gaan.