Afscheid Ds. Martine Nijveld

Op vrijdag 29 mei zal ds. Martine Nijveld feestelijk afscheid nemen van de Protestantse Gemeente Colmschate – Schalkhaar. Voor de organisatie van de afscheidsavond is een commissie ingesteld, die bestaat uit: Janny Post, Harm Klein, Christiaan Mast en Harry Nijmeijer. De avond wordt georganiseerd in de kerkzaal. De gemeente wordt hierbij hartelijk uitgenodigd om het afscheid bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur. Tijdens feestelijke avond willen we ds. Martine Nijveld een persoonlijk cadeau aanbieden namens de gemeente. U kunt uw geldelijke bijdrage storten op rekeningnummer:

NL10 INGB 0000 8094 99 t.n.v. Prot. Gem. Colmschate/Schalkhaar o.v.v.: gift afscheid Martine Nijveld

We verzoeken u uw bedrag over te maken voor 17 mei.
De commissie