Afscheid ds. Trijnie Plattje

Op zondag 14 februari 2021 zal ds. Trijnie Plattje vanwege haar emeritaat afscheid nemen van de Protestantse Gemeente Colmschate­Schalkhaar. De voorbereidingen voor dit afscheid zijn inmiddels in volle gang. Het liefst willen we natuurlijk op zondag 14 februari in een bomvolle kerk officieel, en op zaterdag 13 februari met heel veel mensen op informele wijze afscheid van haar nemen. Gelet op de corona­ontwikkelingen lijkt die mogelijkheid echter niet erg realistisch. Hoogstwaarschijnlijk moeten we rekenen op minder mensen in de kerk en ook minder bij het informele afscheid op zaterdag. Omdat we nu nog niet kunnen overzien met welke maatregelen we tegen die tijd te maken hebben gaat de voorbereidingsgroep verschillende scenario’s uitwerken.

Scenario 1: Gedeeltelijke lockdown (zoals de huidige situatie). Op zaterdag 13 februari een informeel afscheid in de vorm van een doorloop door de kerk, aangekleed met muziek en (digitale) ludieke optredens. Op zondag 14 februari een afscheidsdienstdienst met plaats voor enkele mensen.

Scenario 2: Bij versoepeling van de maatregelen: Op zaterdag 13 februari ’ s middags of ’s avonds een informele afscheidsreceptie in de kerkzaal met muziek, hapje en drankje en (digitale) ludieke optredens. Op zondagmiddag 14 februari een officiele afscheidsdienst voor genodigden en gemeenteleden. Zodra we kunnen overzien met welke coronamaatregelen we te maken hebben zullen we beslissen welk scenario het wordt.

Wat we al wel zeker weten is dat we Trijnie een cadeau willen aanbieden namens de gemeente. U kunt aan dat cadeau bijdragen door een bedrag te storten op bankrekeningnummer: NL59 RABO 0373 7049 76 t.n.v. CvK Prot. Gem. Colmschate Schalkhaar o.v.v. afscheid Trijnie Ook willen we u vragen om een A4 te maken met een persoonlijk afscheidswoord, een herinnering een wens etc. Dit A4 kunt u dan òf tijdens de afscheidsreceptie aan Trijnie overhandigen òf in de weken voor 14 februari inleveren in de kerk (In de doos op de balie). Tot slot: hebt u nog leuke foto’s waar Trijnie op staat, wilt u die dan mailen naar welkom@pgcs.nl ?

Namens de voorbereidingsgroep, Jan Hulzebosch