Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

Op de startzondag 15 september nemen we afscheid van  de de ouderlingen Mieke van der Kuip, Carin Tolboom en  Piet Diekerhof en van diaken Aagje Papineau Salm. Mieke  is 1e scriba van de kerkenraad geweest, Carin werkte als  pastoraal ouderling, Piet was voorzitter van het Pastoraal  Team en Aagje voorzitter van de Diaconale Raad. Ieder  heeft op haar/zijn eigen wijze bijgedragen aan het welzijn  van onze gemeente. Voor hun inzet danken we hen  hartelijk. Carin Tolboom en Piet Diekerhof gaan door als  taakdragers van het Pastoraal Team/Team Pastoraat. Mieke  van der Kuip gaat als taakdrager meewerken in de  Diaconale Raad.

Bart Lubberdink heeft te kennen gegeven  voor een tweede termijn ouderling­kerkrentmeester te willen  zijn. De kerkorde vraagt dat hij herbevestigd wordt. We  verwelkomen als nieuw ambtsdragers Margreeth Tamminga  en Bertus Wernsen.

Margreeth volgt Aagje op als voorzitter  van de Diaconale Raad. Bertus neemt het stokje van Mieke  over. We wensen de vertrekkende en komende  ambtsdragers, samen met hun verwanten, Gods zegen over  hun leven en over hun taak in onze gemeente.