Op 5 maart is Geurt de Gruijl voor het laatst organist tijdens onze zondagse eredienst. Ruim 30 jaar heeft hij vele erediensten begeleid. Tijdens deze dienst zullen wij afscheid van hem nemen.