Afscheid van ds. Martine Nijveld

Op vrijdag 29 mei zal ds. Martine Nijveld feestelijk afscheid nemen van de Protestantse Gemeente Colmschate – Schalkhaar.

Voor de organisatie van de afscheidsavond is een commissie ingesteld, die bestaat uit: Janny Post, Harm Klein, Christiaan Mast en  Harry Nijmeijer.

De avond wordt georganiseerd in de kerkzaal.De gemeente wordt hierbij hartelijk uitgenodigd om het afscheid bij te wonen.

De avond begint om 20.00 uur. Tijdens feestelijke avond willen we ds. Martine Nijveld een persoonlijk cadeau aanbieden namens de gemeente.

U kunt uw geldelijke bijdrage storten op rkn.  Prot. Gem. Colmschate/ Schalkhaar NL10 INGB 0000 8094 99  onder vermelding van : gift  afscheid Martine Nijveld.

We verzoeken u het bedrag over te maken voor  17 mei.

De commissie