Afscheid van ds. Walter Meijles

Op vrijdag 2 september a.s. zal ds. Walter Meijles en zijn gezin feestelijk afscheid nemen van de Protestantse Gemeente Colmschate – Schalkhaar.

De avond wordt georganiseerd in de kerkzaal en begint om 20.00 uur.

De afscheidsdienst vindt vervolgens op 4 september plaats om 10.00 uur in de Ichtuskerk.

Voor de organisatie van het afscheid is een commissie ingesteld, bestaande uit Alja Wilson-Bronswijk, Theo van der Veen, Theo v. Bannisseht, Jan Hulzebosch en Harm Klein.

De gemeente wordt hierbij hartelijk uitgenodigd om het afscheid bij te wonen.

Tijdens de feestelijke avond willen we ds. Walter Meijles een persoonlijk cadeau aanbieden namens de gemeente.

U kunt uw geldelijke bijdrage storten op rekening nummer NL10 INGB 0000 8094 99 t.n.v. Herv. Ger. Kerkgem. Colmschate-Schalkhaar.

onder vermelding van: gift afscheid Walter Meijles.

We verzoeken u het bedrag over te maken vóór 15 augustus a.s.

 

De afscheidscommissie.