Afscheidshuis

Op 10 april jl. heeft de gemeente Deventer de bouwvergunning verleend voor het bouwen van het afscheidshuis. In  de kerkenraad en gemeentevergadering heeft de begrafenisondernemer die het gebouw gaat huren zich aan ons  voorgesteld en toegelicht wat een afscheidshuis betekent.  Het gebouw komt vanaf de Holterweg gezien links van de  parkeerplaats in de oude pastorietuin. Naar verwachting  wordt het medio juli geplaatst en de geplande opening is 1  september a.s. Tegen die tijd zal er gelegenheid zijn om het  gebouw te bezichtigen. Het gebouw zal worden gehuurd door Deventer Uitvaartzorg, dhr. Sjoek Nutma. Zie advertentie elders in de  Kerkklanken