Aansluitend aan de viering op 14 februari is de eerste voorbereiding voor de volgende jeugddienst van 17 april. Ben je tussen de 12-18 jaar oud, van harte welkom!