Alternatief voor Gemeenteavond 22 november

De Kleine Kerkenraad heeft besloten de geplande Gemeenteavond van 22 november niet door te laten gaan. Om de gemeente wel kennis te laten nemen van de begrotingen van diaconie en kerkrentmeesters is besloten om het begin van de Kerkenraadsvergadering van 5 november ook open te stellen voor gemeenteleden. Dan zullen genoemde begrotingen worden behandeld evenals het punt van het liturgische aandachtspunt. Aanvang is om 20.00 uur.

Beide begrotingen zullen op 28 oktober en 4 november ter inzage in de kerk liggen. Vragen en opmerkingen kunt u op de avond zelf stellen, maar ook vooraf indienen bij Everard Post (everardpost@home.nl).

U bent van harte uitgenodigd.