Ambtsdragers 17 september (startzondag)

In de dienst van de startzondag, aanvang 10.00 uur, zal de diaken Jaap de Bruijne afscheid nemen als ambtsdrager. In deze dienst worden bevestigd Jannie Diekerhof en Henk Gieteling als ambtsdrager voor de  Diaconie en  Rogier Verstrijden als ouderling voor de Kerkrentmeesters