Andersvierendienst 8 november

In mei ging de Andersvierendienst wegens de lockdown niet door. Nu willen we op aangepaste wijze deze viering alsnog laten plaatsvinden. De preciese vorm is op moment van inleveren van de kopy nog niet bekend, 15 In en uit de PGCS maar het zal gaan over ‘hoe vier je de maaltijd?’ Daarbij denken we aan feestelijke maaltijden bij verjaardagen en dergelijke. Maar ook aan de maaltijd met elkaar in de kerk, die we nu al een tijd niet samen kunnen vieren. Is er toch een vorm van samen de maaltijd vieren mogelijk, terwijl de meeste mensen thuis de dienst volgen? We gaan het merken. Meld je aan om te komen of kijk thuis mee!

Ester, Marieke, Ariane en ds. Henk Schuurman