Andersvierendienst

De laatste jaren constateren we dat de jeugddiensten niet meer aan het doel beantwoorden waarvoor ze waren opgezet. We gaan de komende tijd op zoek naar een
andere manier van invulling van deze vieringen. We merken dat er behoefte is aan andere vormen van vieren, naast de ‘gewone’ diensten. Maar hoe en wat; dat
is een zoektocht. Voorlopig (?) noemen we de diensten ‘andersvierendiensten’

De eerste Andersvierendienst is op zondag 17 november, met medewerking van G­Key.