Woensdagavond 27 januari is er een info en ontmoetingsavond voor ieder die de afgelopen twee jaar lid is geworden van de PGCS. In de brief stond per abuis de donderdag genoemd.
Aanvang is 20.00u. De avond wordt verzorgd door beide predikanten en de voorzitter van de kerkenraad.