Avond van gedenken en licht en Gedachteniszondag

Vorig jaar waren er veel positieve reacties op de wijze waarop we toen, gedwongen door de coronamaatregelen, hebben stilgestaan bij hen die ons ontvielen. Dit heeft de kerkenraad doen besluiten ook dit jaar twee momenten van gedenken te houden.

Op zaterdagavond 6 november houden we een Avond van gedenken en licht. Op die avond worden de directe nabestaanden van hen die we afgelopen jaar genoemd hebben, uitgenodigd. Zij kunnen de gedachtenissteen in ontvangst nemen en een kaarsje branden. Wie niet in de gelegenheid is de viering van zondag 7 november bij te wonen of liever op zaterdagavond komt, is dan eveneens welkom. Bij passende muziek is er is gelegenheid tot ontmoeting met elkaar en met Ans Steunenberg, ds. Henk Schuurman en mensen van het pastoraal team. Er is de mogelijkheid gebedsintenties te schrijven, welke zondag in de viering uitgesproken worden. De kerk is open van 19.30 ­ 21.00 uur. U bent vrij elk gewenst moment binnen te lopen. Op zondag 7 november noemen we de namen van de overledenen. Er is dan gelegenheid voor ieder een kaarsje te branden. Wie thuis de dienst meeviert, kan een kaars klaarzetten en deze aansteken bij het begin van het moment van gedenken. We wensen ieder een gezegend moment van stilstaan en gedenken.

het Team Pastoraat