Basiscatechese Groep 7 en 8

We zijn in november gestart met de basiscatechese groep 7 en 8. Voor het eerst sinds jaren hebben we ervoor gekozen om de kinderen uit groep 7 en 8 in één groep te doen. En met succes! We hebben een leuk clubje kinderen dat leergierig en gezellig is. We zijn de afgelopen periode bezig geweest met het onderwerp kerk en de kerkdienst. De volgorde van de dienst, is bidden praten met God? en het dopen zijn aan de orde geweest. Ook is aan de kinderen gevraagd wat ze van de huidige kerkdienst vinden. Eigenlijk unaniem kwam daar uit dat de preek niet leuk is en het orgelspel aan het einde het leukst, omdat de dienst dan afgelopen is. Heerlijk zulke eerlijke antwoorden.