Beamer-project

Het gaat er echt van komen…..

Bij het uitkomen van deze Kerkklanken hoopt het beamerteam de ontvangen offertes beoordeeld te hebben, zodat het project kan worden vervolgd: proefopstelling – advies aan kerkenraad en overgaan tot aanschaf. Zo hopen we in het eerste kwartaal van 2016 te kunnen starten met beeld en (beter) geluid in de kerk.