Beamer project

In de vorige Kerkklanken hebt u kunnen lezen dat het beamer-project weer nieuw leven is ingeblazen. Dat kan omdat we als kerk een royale gift hebben gekregen voor dit specifieke doel. Het beamer-team is onlangs bij elkaar geweest: er is een kerken dag voor audio & video in Nijkerk bezocht, we brengen een bezoek aan ’n kerk in Wijhe, we vragen offertes aan enz. Bedoeling is dat we voor het einde van het jaar een keuze maken in wat we willen. U zult er de komende maanden meer van horen!