Beeld en geluid in de kerk

Binnenkort zullen in de kerkzaal tv-schermen en beamers worden geïnstalleerd. Hiermee gaat een lang bestaande wens in vervulling, welke mogelijk is gemaakt door een speciaal hiervoor ontvangen schenking! Tijdens de kerkdiensten zal hiervan gebruik worden gemaakt en kunt u dus meelezen vanaf de schermen. Het gebruik van de papieren liturgieën en zondagsbrieven komt hiermee te vervallen. Ook de gezangen kunnen vanaf de schermen worden gelezen; het gebruik van liedboeken bepaalt u natuurlijk zelf.
Met de introductie van beeldschermen zal ook de geluidsinstallatie worden vernieuwd. De apparatuur is besteld en de komende periode wordt gewerkt aan de nodige bekabeling. Naar verwachting kunnen we nog voor de zomervakantie deze nieuwe vorm van ondersteuning in de kerkdienst ervaren. Voor het bedienen van de apparatuur tijdens de kerkdiensten zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers. Als je hiervoor belangstelling hebt, geeft dit dan door aan koster Jaap Weeda of Everard Post.