Begroting 2016 en Actie Kerkbalans

2016 Lijkt nog ver weg, toch zijn we al met de voorbereidingen gestart. Wederom zal onze actie kerkbalans starten in december met het uitkomen van de Kerkklanken(vanaf 11 december). Momenteel wordt ook hard gewerkt aan de begroting voor volgend jaar. Zoals u weet bestaan onze inkomsten voornamelijk uit uw vrijwillige bijdrage en met de verwachte bijdragen proberen we de begroting sluitend te maken. Elk jaar weer een uitdaging, waarbij we de laatste jaren helaas rekening moesten houden met een begroot verlies. Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat we 2016 kunnen starten met voldoende toezeggingen. We hopen op ieders inbreng!