Ben jij onze PGCS-Present-contactpersoon?

De PGCS steunt het werk van Stichting Present Deventer, onder andere met collectes maar ook met de inzet van vrijwilligers. Ieder jaar tijdens de 40-dagen tijd zijn er de Veranderdagen, een initiatief van Kerk in Actie en Stichting Present. Sinds diverse jaren doen ook gemeenteleden vanuit de PGCS hieraan mee.
Een dag of een dagdeel je inzetten ten behoeve van de ander… Dankbaar en zinvol werk! De een doet het door middel van een praktisch project (bijvoorbeeld tuinieren, verhuizen, opruimen, schilderen), de ander via een sociaal project (wandelen met ouderen, koken, spelletjesmiddag of iets dergelijks). Vorig jaar is er vanuit PGCS ook zeer enthousiast meegedaan aan de Sint-actie. Er werden zelfs zoveel Sint kadootjes ingezameld, dat alle kinderen van het AZC verrast konden worden. Super!
In 2014 hebben er in Deventer en omgeving 160 Present projecten plaatsgevonden. Dat wordt georganiseerd door een klein operationeel team, met daarom heen vrijwillige groepenbegeleiders en andere vrijwilligers. Vanuit Stichting Present zijn we op zoek naar een contactpersoon binnen de PGCS. Wat wordt er van je verwacht?

  • Als er een (kerken)actie is, dan is het gewenst dat je die binnen de gemeente communiceert (denk aan de Veranderdagen);
  • Misschien is er soms een hulpvraag, die je onder de aandacht wilt brengen, zodat een groep kan reageren en zeggen, dat wil ik wel doen….;
  • Groepen stimuleren zich in te zetten via Present;
  • Wanneer de collecte voor Present is, tijdens die dienst wat uitleg geven over het werk voor Present of na de dienst de mensen vragen zich op te geven voor een Present project;
  • Etcetera.

Het kost niet veel tijd. Maximaal 1 tot 2 uur per maand. Maar je helpt Stichting Present er enorm mee…. Heb je interesse? Meld je aan! Meer info? Neem contact op met ons op. De contactgegevens staan op de website, www.presentdeventer.nl. Veel foto’s van de diverse soorten  projecten (er is van alles mogelijk…) worden gecommuniceerd via facebook, www.facebook.com/stichtingpresentdeventer.

Hartelijke groet,
Stichting Present Deventer
Jitty Wiggers & Margreet Smit