Bericht van de Raad van Kerken Deventer

Wie komt er op voor de kerken in deze coronatijd?

U leest in de kranten van alles over de huidige coronamaatregelen. Allerlei instanties zijn in overleg met de regering om het belang van het openhouden van hun zaak te bepleiten. Dan kan het gaan over de horeca , maar ook over het vervoer, de musea of de cultuur.

Wij als Raad van Kerken van Deventer e.o. vroegen ons af wie eigenlijk voor het belang van de Kerken opkomt. Doet de Landelijke Raad van Kerken dat of zijn daar andere organisaties mee bezig?

Het blijkt niet de Raad van Kerken maar het CIO te zijn, dat contact onderhoudt met de overheid. Dit Interkerkelijke Contact in Overheidszaken behartigt de belangen van 29 kerkgenootschappen en 2 joodse organisaties bij de overheid. Dat doet zij al jaren over tal van onderwerpen. Tijdens deze coronacrisis zijn de overleggen met de overheid geïntensiveerd. Bijna wekelijks is er contact met minister Grapperhaus, de minister van Justitie en Veiligheiden tevens minister van Eredienst.

Namens de Protestantse Kerk in Nederland neemt onder andere Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie, deel aan dit overleg. In het begin van de crisis heeft het CIO ervoor gezorgd dat predikanten en kerkelijk werkers werden aangeduid als ‘cruciaal beroep’. Daardoor konden predikanten en kerkelijk werkers bijvoorbeeld hun kinderen naar de kinderopvang brengen en kregen geestelijk verzorgers in ziekenhuizen meer ruimte om coronapatiënten bij te staan. Het CIO is nu bezig om te bepleiten dat het predikantschap ook als contactberoep wordt aangeduid.

De gesprekken met de minister zijn intensief volgens De Groot. “Het is balanceren. Aan de ene kant is er de scheiding tussen kerk en staat. We hebben als kerk onze eigen gebruiken, waar de overheid geen bemoeienis mee heeft. Aan de andere kant is de overheid verantwoordelijk voor de volksgezondheid. Er wordt voortdurend de afweging gemaakt welk belang het zwaarste weegt en op dit moment is dat toch de volksgezondheid

.” De Groot: “Ik snap heel goed dat mensen moeite hebben met de huidige richtlijnen voor kerken. We worden enorm beperkt in ons kerk­zijn. Ik voel me daar ook niet prettig bij. Toch hoop ik dat mensen er op vertrouwen dat het moderamen en de dienstenorganisatie er alles aan doen om de belangen van de gemeenten van de Protestantse Kerk zo goed mogelijk te behartigen.” De Groot is onder de indruk van de veerkracht van gemeenten in deze tijd. “Al die prachtige online initiatieven zijn ontroerend om te zien. Zo gebeurt er heel wat op verschillende niveaus. En wanneer we weer gewoon naar de kerk kunnen, hangt van veel zaken af: wat zijn de landelijke richtlijnen en wat kan er op lokaal niveau geregeld worden. We volgen de nieuwsberichten.

Mint Arends en Aagje Papineau Salm