Beroep op nieuwe predikant

De kerkenraad heeft vanavond 28 maart unaniem besloten om een beroep uit te brengen op ds. Henk Schuurman uit Harderwijk. Er gaat nu een periode van 5 dagen in waarin gemeenteleden schriftelijk bezwaar kunnen maken bij de voorzitter van de kerkenraad tegen de gevolgde beroepingsprocedure, dus niet tegen kandidaat. Als er geen gegronde bezwaren komen voor zondagavond 2 april zal op maandagavond 3 april de beroepsbrief aan ds. Henk Schuurman overhandigd worden.