Beroepingsprocedure

Vorige week hebben velen van u vernomen dat ds Martine Nijveld al enige tijd in gesprek is met een gemeente in het westen van het land, en wel de wijkgemeente Den Haag west.
Ook dat de beroepingscommissie, de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad ingestemd hebben met de voordracht aan de gemeente.
In de gemeentevergadering van den Haag west op zondag 1 maart jl., is besloten om ds. Martine Nijveld te beroepen. Na ontvangst van de beroepsbrief heeft zij 3 weken de tijd om het beroep al dan niet te aanvaarden.
Wij wensen Martine en Theus bij dit alles wijsheid en Gods zegen toe.
Namens de Kerkenraad, Jan Vroonland