Besluit beëindiging oudejaarsdiensten.

Het is een oude gewoonte op oudejaarsavond als gemeente samen te komen. Het aantal bezoekers is echter doorgaans gering, de afgelopen jaren steeds ca. 25-­30 kerkgangers, waarvan 6 in functie als voorganger of ambtsdrager. Voor de bezoekers voorziet de dienst wel in een behoefte, maar je kunt je afvragen of dit opweegt tegen de energie die erin wordt gestopt en de te maken kosten. Dit heeft de Kerkenraad doen besluiten om geen oudejaarsdiensten meer te houden.