Beste mensen,

Het is alweer lente. Voor een aantal kerkenraadsleden  betekent dit dat ze aan de laatste maanden van hun periode  als ouderling, scriba, diaken of ouderling kerkrentmeester  zijn begonnen. Ze hebben zich vier, soms zes of zelfs acht  jaar ingezet voor het mede besturen van onze gemeente.  Ze deden dat met enthousiasme en met plezier, vanuit  verantwoordelijkheidsgevoel en vanuit inspiratie.  Het einde van de ambtsperiode lonkt, want het betekent  meer vrije tijd.

Maar ze zien er ook tegenop. Het voelt niet  goed om te stoppen als er nog geen opvolger is gevonden.  We zijn op zoek naar mensen die hun plaats gaan  innemen.  Ben jij sociaal bewogen? Wil je praktisch hulp bieden aan  mensen die het minder hebben getroffen in het leven? Heb  je oog voor de armoede in de wereld en wil je meehelpen  aan de bestrijding ervan? Kun je goed luisteren naar  anderen?  Zoek je verdieping in je geloof en wil je er met  anderen over praten? Kun je boekhouden of ben je goed  in administratie? Vind je de kerk belangrijk? Vind je dat de  kerk een belangrijke maatschappelijk functie heeft? Wil je  vooral praktisch bezig zijn?

Als je “ja” zegt op één van deze vragen neem dan contact  op met mij of iemand anders in de kerkenraad. In het kerkbestuur ofwel de kerkenraad doe je wat je kunt,  en dat is vaak heel veel. En waar jij iets moeilijk vindt, is er  wel een collega die het van je over kan nemen. Werken in  de kerkenraad is werken in een team. Je hoeft het niet  alleen te doen; we doen het samen.  Kerk zijn we met elkaar. Samen kunnen we zorgen dat onze  kerk een levendige gemeenschap blijft!

Jan Hulzebosch, voorzitter kerkenraad