Bestemming Zendingsbussen

De opbrengst gaat tot 1 januari 2019 naar Kenia – kinderarbeidvrije zones.

Ongeveer een kwart van alle kinderen tussen de 5 en 15 jaar moet werken onder slechte en gevaarlijke omstandigheden. Hierdoor kunnen ze niet of slechts een paar jaar naar school. Drie Keniaanse organisaties zetten zich in om zes kinderarbeidvrije zones op te richten, Kinderen, ouders, leerkrachten, dorpsleiders, religieuze leiders, werkgevers en politici gaan er samen voor zorgen dat alle kinderen in hun regio naar school gaan.

Denkt u ook aan de zendingsbussen?