In de dienst van zondag 13 januari nemen wij afscheid van de pastorale ouderling Anneke de Jong en diaken Jannie Diekerhof. Janneke Slaa zal bevestigd worden in het ambt van Diaken.