In deze dienst nemen wij afscheid van Tine Urbach, als pastoraal ouderling. Zij heeft dit ambt vele jaren vervuld. Everard Post zal zijn ambtstermijn als ouderling Kerkrentmeester met 2 jaar verlengen.

Edwin v.d. Strate stopt met zijn werkzaamheden binnen het situatie team van de Diaconie.