Bevestigen en afscheid van ambtsdragers 14 januari 2018

In deze dienst nemen wij afscheid van Tine Urbach, als pastoraal ouderling. Zij heeft dit ambt vele jaren vervuld. Everard Post zal zijn ambtstermijn als ouderling Kerkrentmeester met 2 jaar verlengen.

Edwin v.d. Strate stopt met zijn werkzaamheden binnen het situatie team van de Diaconie.