Bevestiging en afscheid van ambtsdragers 15 september

In de dienst van zondag 15 september wordt er afscheid  genomen van de ambtsdragers Aagje Papineau Salm  (voorzitter diaconie), de pastoraal ouderlingen Piet  Diekerhof en Carin Tolboom en 1e scriba Mieke van der  Kuip. Alle 4 gaan zij als taakdrager de komende jaren verder  in diverse raden. Bart Lubberdink verlengt zijn ambtstermijn  binnen het college van Kerkrentmeesters met 4 jaar.  In deze dienst worden 2 nieuwe ambtsdragers bevestigd  en wel Margreet Tamminga als voorzitter van de diaconie  en Bertus Wernsen als 1e scriba van de Kerkenraad