Bezoek Syrisch Orthodox Klooster in Glane

Door Jan Post Hospers
Het Syrisch Orthodoxe Klooster in Glane is in 1984 ingewijd. Hoewel er steeds meer Syrisch Orthodoxe kerken ontstaan, blijft dit voor hen toch het centrum. Hier zetelt hun aartsbisschop Polycarpus en hier worden ook hun overleden mensen begraven. Hun bijbel isgeschreven in het Aramees en dit is ook de taal van hun liturgie. Ze zijn er trots op: het is de taal die Jezus
gesproken heeft. Hun geschiedenis gaat terug tot de eerste gemeente die Paulus gesticht heeft in Antiochië.

• Op vrijdag 15 november is er de gelegenheid om een bezoek te brengen aan het klooster. Pater Sait Sakici zal ons dan rondleiden en meer vertellen over het klooster en de begraafplaats.

We vertrekken om 13.30 uur en we gaan met auto’s daarnaar toe. Tegen 18.00 uur hopen we dan weer terug te zijn. Voor wie nu al nieuwsgierig is: http://morephrem.com/
• Kosten: een vrije gift.
• Opgeven en meer informatie bij Trijnie Plattje: trijnieplattje@hetnet.nl
Commissie Vorming en Toerusting