Bibliotheek

Onze bibliotheek leidt een slapend bestaan. Inmiddels hebben wij het bestand met boeken opgeschoond.

Over blijft nog een hele verzameling boeken – (kerkelijke) geschiedenis, leerboeken, documentatie, fictie –  waarvoor nog voldoende interesse zal zijn.

De boeken staan in de kast in zaal 2, waar een ieder een boek kan lenen. De lezer vult dan een kaart in uit het kaartenbakje en noteert later tevens dat het boek is teruggebracht. De commissie wil ernaar streven dat de kast zo veel mogelijk open is na de kerkdiensten en bij de diverse activiteiten. Vraag anders naar de sleutel bij de koster.

De boeken uit de opschoning worden op de zondagen 12 en 26 april, en zondag 10 mei uitgestald in de gang.

Als u wilt, kunt u dan één of meerdere exemplaren meenemen tegen een vergoeding die u redelijk acht.