Bijbelstudieclub

Op donderdagavond 11 februari om 19.30 uur is er in de Titus een bijbelstudieclub. Het thema is: De Bijbel, wat kunnen we er mee en wat willen we er mee. Loek Verstrijden geeft dan uitleg wat de Bijbel voor boek is, hoe het is ontstaan, welke boeken er in zitten en welke niet (en waarom niet), kortom een informatieve avond over het boek zelf. Aan de hand van de wensen van de deelnemers worden dan in een later stadium meerdere avonden belegd over andere thema’s zoals bv. de kleine profeten of de parabels of wat dan ook. Iedereen is van harte welkom op deze avond waar wat meer inzicht wordt gegeven over het hoe en wat van het Boek der Boeken.