BIJDRAGE ZENDINGSWERK/ZWO 2016

Om te beginnen wil ik namens de ZWO-commissie Colmschate/Schalkhaar een ieder hartelijk bedanken die gehoor heeft gegeven aan ons verzoek om een bijdrage voor 2015 over te maken aan de ZWO zonder dat u daarvoor een acceptgiro van ons had ontvangen. Met die bijdragen hebben we weer een aantal zaken in 2015  kunnen regelen die de ZWO-commissie zich tot doel had gesteld.

Graag willen wij u nog eens in het kort weergeven waar de ZWO zoal mee bezig is:
•    Organiseren van Wereldmaaltijden
•    Vitrinekast in de hal van de kerk voorzien van  informatie over projecten
•    Samenstellen en uitgeven van de 40 dagen kalender
•    Amnesty International
•    Uitdelen paasgroeten
•    Verkoop kalenders  (Zending Erfgoedkalenders)
•    Deelname werkgroep Duurzaamheid
•    Organiseren fairtrade avond
•    Organiseren van activiteiten ten behoeve van eigen projecten
•    Inzamelen van gebruikte postzegels, ansichtkaarten en gebruikte mobieltjes
•    Kiezen door gemeenteleden van een project  t.l.v. de opbrengst zendingsbussen

U zult begrijpen dat voor al deze en nog andere activiteiten geld nodig is. Omdat wij zo zuinig mogelijk met de centen omspringen maken wij ook dit jaar geen gebruik van de acceptgiro.

Mogen wij u dan ook wederom vragen om uw onmisbare bijdrage via internetbankieren of met eigen overschrijvingsformulier aan ons over te maken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:   NL04 RABO 0314 5380  03 of op rekeningnummer  NL41 INGB  0005 6878  47
ten name van ZWO PGCS te Colmschate onder vermelding van ZWO werk.

Alleen met uw financiёle hulp kunnen wij blijven werken om de noden in de wereld wat te verzachten.