Bijeen rond leven met verlies

verlies

Parochiecentrum van de Onze Lieve Vrouwekerk
O.L. Vrouwestraat nr. 6
7557 HX Hengelo

Het maatschappelijk activeringswerk in Overijssel houdt in Hengelo vier bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen. Deze kring is bedoeld om met elkaar in alle openheid en vertrouwen te praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt.

In elke bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de ervaringen die een ingrijpend verlies met zich mee kunnen brengen. In een deskundig geleide gespreksgroep kunt u vervolgens uw verhaal delen met lotgenoten.

De bijeenkomsten zijn op: vrijdagmiddag 14 november, 12 december, 16 januari en 20 februari, telkens om 14.00 uur (tot 16.00 uur). Verdere informatie en eventuele aanmelding via KCWO, www.kcwo.nl.

De kosten zijn € 5,- per persoon.