Blijf bouwen!

Met de startzondag hebben we een huis gebouwd. Ieder kon een steen uitzoeken en daar de naam op schrijven. Zo werd zichtbaar dat we met ons allen samen het huis van de gemeente vormen.

Wilt u/wil jij ook nog een steentje bijdragen? Dat kan: de komende zondagen zal het huis steeds in de kerk staan!