Bloemengroet

Elke zondag gaan er na afloop van de kerkdienst bloemen naar iemand uit onze gemeente. Vaak gaat het om iemand die ziek is, maar het kan ook een andere
reden zij  De  reden waarom iemand de bloemen krijgt wordt om privacy redenen niet genoemd in de kerkdienst.
Voor degene die de bloemen wegbrengt is het wel fijn om te weten waarom de betreffende persoon de bloemen krijgt. In de praktijk blijkt het voor te komen dat de
bezorger van de bloemen niet weet waarom iemand de bloemen krijgt.

Om dat te voorkomen kunt u de dienstdoende diaken vragen naar de rede