Huub Oosterhuis Op 11 januari is er een bouwsteen over dit boek van Huub Oosterhuis. De eerste avond zullen we met name het eerste hoofdstuk bespreken. Op de tweede avond, 1 februari, kunnen we die gedeelten bespreken die uit de groep deelnemers naar voren zijn gekomen bij het lezen van het boek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Trijnie Plattje