Bouwstenen cover

Tezamen met deze Kerkklanken wordt het Bouwstenen-/Informatieboekje 2014-2015 verspreid. Het jaarthema voor ons Bouwstenenprogramma ‘Huis’ sluit aan op het profiel van onze gemeente.

In de loop van het jaar kunt u onder meer de lezing van Leo Fijen met het onderwerp ‘Huis van bezieling’ bijwonen, kunt u meedoen aan een workshop waarin we ons eigen Huis bouwen en deelnemen aan de belevenisrondreis ‘Happen en stappen’ bij gemeenteleden. Lees vooral de informatie in het boekje en de aankondigingen op de nieuwe website.

Maar we beginnen het seizoen al op dinsdag 30 september met een avond ‘Franciscaans bouwen’. Dit is een voortzetting van de bouwsteen van het afgelopen seizoen, maar ook geschikt voor nieuwe belangstellenden.

Wij zijn ook blij met de avond die Hans Bouma bij ons komt presenteren. Hans Bouma is theoloog/predikant/ auteur/dichter. Op onze bouwsteenavond leest hij gedichten, waarbij hij wordt begeleid door de pianist Harry Mast. Wij vragen voor deze avond een entree inclusief koffie/thee van € 5,00. De avond is op dinsdag 14 oktober 2014.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op één of meerdere Bouwsteenactiviteiten.

Commissie Vorming & Toerusting.