Bouwstenen

Het nieuwe (Bouwstenen-)seizoen is weer begonnen. Bij de Kerkklanken van augustus ontvangt u ook het Bouwstenenboekje 2015-2016. Het thema dit seizoen is Communicatie, met als subtitel ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’, hetgeen de oudere lezertjes onder ons wel zullen herkennen. Communicatie zien we terug in verschillende Bouwstenen: gesprekken over en tussen andere culturen, communicatie via muziek, schilderen of gedichten, een spelavond over omdenken, gedachtewisseling over communicatie in kerk en geloof. Als u het boekje doorbladert, vindt u vast iets van uw gading. Zie ook de informatie op de website.

piet schellingWe willen dit seizoen beginnen met de voorbereiding van gesprekken met andere culturen en geloven in onze eigen wijken. Wie wil er meedoen (onder begeleiding van ds. Trijnie Plattje ) aan het afleggen van bezoeken aan mensen uit die andere culturen? Waarmee voldoende stof wordt verzameld om later in het seizoen een ontmoetingsavond te organiseren.

De eerste spreker van buiten onze kerk is Piet Schelling. Hij heeft het boek Vreemd en bizar – Lastige bijbelverhalen geschreven over de verhalen die indruisen tegen onze normen en waarden. Wat moeten we met zulke teksten? Piet Schelling komt op donderdag 8 oktober uit en over het boek vertellen.

U bent van harte uitgenodigd!