Bouwstenen

 

Waarom groeit en bloeit het geloofsleven wel in grote delen van de wereld? Heeft de Geest ons verlaten of hebben we hem weggestuurd? Moeten we niet ernstig overwegen wat we nog aan geloofsbezit willen blijven doorgeven aan nieuwe generaties? Ds. Anne van der Meijden spreekt met ons over de toekomst van de kerk en de vormen van communicatie daarover. Die avond is op dinsdag 9 februari. Een week later, op dinsdag 16 februari , gaat ds. Anneke Kruithof ook over communicatie spreken. Over de teksten uit de Bijbel en de betekenissen die ieder van ons daarin leest.

Heel bijzonder is het bezoek dat wij met belangstellenden uit onze gemeente willen afleggen aan het Boeddhistisch Centrum in Loenen op zondag 6 maart.

Veel meer informatie leest u in het Bouwstenenboekje en op de website. Wij vragen u wel u aan te melden,

zodat wij het vervoer kunnen organiseren. Graag opgeven bij Liesbeth Gerlofsma, t 06 37.56.01.13, e-mail liesbethgerlofsma@gmail.com