Bouwstenen Emmaüswandeling 18 oktober

Welkom bij deze buiten­bouwsteen­activiteit. Op zondag 18 oktober lopen we bij Lettele een zogeheten Emmaüswandeling. Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende derde, zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen opliep en het gesprek kleur gaf. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald, zodat iedereen dezelfde wandeling maakt. Twee aan twee beginnen we met zo’n twintig minuten lopen in stilte. Daarna vertellen we elkaar wat bij ons is opgekomen.

We verzamelen bij de Nicolaaskerk in Lettele. Het gesprek tijdens de wandeling wordt gestuurd door middel van enkele vragen en opdrachten. We wisselen uit wat een gedicht uit het Liedboek (p. 1516) ons wil zeggen. We krijgen de tekst van “Gevlekte pracht” door G.M. Hopkins ter overdenking mee: Het is een loflied op Gods schepping in kleine details.

Na ongeveer een uur zijn we weer terug bij de kerk. Daar hebben we een korte viering. Tenslotte wacht in de Ichtuskerk soep met brood op ons. Rond 18.00 uur gaat iedereen haars/zijns weegs. De viering van 1 november haakt aan bij deze bouwsteen.

Geef je vooraf op bij Alice, a.j.oortgiesen@xmsnet.nl Tijd: 15.00 uur ­ start Nicolaaskerk in Lettele

Plaats: Nicolaaskerk in Lettele, omgeving Lettele, Ichtuskerk

Begeleiding: Henk Schuurman en Alice Oortgies