Bouwstenen gaan weer van start!

We zijn blij dat we weer iets kunnen organiseren, al is het maar met 8 personen! We beginnen met de bouwsteen ”Halalborrel” o.l.v. Jan Post Hospers. Over het boek van Maurits Berger: “De Halalborrel en de toekomst van de islam in Nederland”. Je hoeft het boek niet gelezen te hebben om aan de bouwsteen mee te doen.

We hebben 4 data: 7, 8 en 14 en 15 december 2020 om 20.00 uur in de Ichtuskerk. Opgave is verplicht. Graag uiterlijk tot 30 november via jannypost@home.nl.  Afhankelijk van het aantal opgaves op de voorgestelde data krijgt u bericht wanneer de bouwsteen gegeven wordt. De bouwsteen bestaat uit 2 avonden. Zie verdere info PGCS Bouwstenen.

Vriendelijke groet, de commissie Vorming en Toerusting