Bouwstenen Happen en Trappen: 24 april

Als afsluiting van het seizoen organiseert de commissie V&T wederom een ‘Happen en Trappen’. Vorig jaar deden wij dit voor de eerste maal en daarop is enthousiast gereageerd. Na de kerkdienst verzamelen wij de deelnemers die dan in groepjes een route gaan rijden langs de huizen van mede-gemeenteleden. Je gaat over de drempel bij een ander en je maakt kennis met de specialiteit van het huis.

In elk huis zal een verrassing zijn: iets te doen, iets te eten, iets te drinken, iets te zien, iets te horen … Het leukste is de route te fietsen. Maar voor mensen die daar moeite mee hebben, kunnen we autovervoer regelen. Graag vooraf aanmelden. De commissie Vorming & Toerusting is nu nog doende met het organiseren van de gastadressen. Te zijner tijd komt er informatie over op de website en via Speakap. We vertrekken op zondag 24 april na de kerkdienst vanaf de Ichtuskerk.

Nadere informatie en aanmelden graag bij: Janny Post jannypost@home.nl