Cantatedienst 4e zondag van Advent

Andere jaren verzorgt de cantorij een ‘Festival of Lessons and Carols’ op de laatste zondag van Advent. Dit jaar doen we het anders, met een cantatedienst. De viering is opgebouwd rond de cantate van Bach ‘Bereitet die Wege’, BWV 132. Bach schreef deze cantate in 1715 voor de vierde zondag van Advent. De woorden van de openingsaria waaraan deze cantate zijn naam ontleent, komen uit Jesaja 40: ‘Bereid voor de Heer een weg door de woestijn’. De cantate legt de nadruk op wat in je persoonlijk leven nodig is om de Heer te ontvangen. De viering volgt de gewone gang van de liturgie. In de overweging geef ik een toelichting op de cantate, die daarna wordt uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging.

ds. Henk Schuurman