Cantorij zingt Engelse Vesper

Op 14 oktober om 19.00 uur wordt er een vesper gehouden in de kerk.

Een vesper kennen we als een relatief korte dienst, zonder preek, waar de aandacht ligt op koor- en samenzang, maar ook stilte en gebed. Voor deze vesper is de Evensong als voorbeeld genomen, zoals die dagelijks gevierd wordt in de Anglicaanse Kerk.

De cantorij neemt de gezongen liturgische onderdelen uit deze dienst voor haar rekening, waaronder een onberijmde Psalm, de lofzang van Maria en Responsgebeden. De gemeente krijgt ook haar aandeel bij de gezongen hymnes; Engelse melodieën, maar wel met bekende Nederlandse teksten.

Zingt u zelf graag, of luistert u liever? U bent allen van harte welkom in deze dienst.